logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
Knowledge through Indian Languages
Bharatavani

Kannada-English Dictionary & Word Usage

- ಅ
ಅದು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆ
- a
(in)

ಅಂಕ
ಅವರು ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಅಂಕ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
anka
(nn)

ಅಂಕಗಣಿತ
ರವಿಗೆ ಅಂಕಗಣಿತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
ankagaNita
(nn)

ಅಂಕಣ
ಸುದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುದ್ಧಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ
ankaNa
(nn)

ಅಂಕಿ
ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆ. (1000)
anki
(nn)

ಅಂಕುಶ
ರವಿ ಅಂಕುಶದಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದನು.
ankuSa
(nn)

ಅಂಗಡಿ
ಅವನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ತಂದನು.
angaDi
(nn)

ಅಂಗಡಿಕಾರ
ಅಂಗಡಿಕಾರ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.
angaDikaara
(nn,comp)

ಅಂಗಲಾಚು
ಅವನು ಅಂಗಲಾಚಲು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
angalaacu
(nn)

ಅಂಗಳ
ಮಗು ಅಂಗಳಧಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ.
angaLa
(nn)


logo