logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
Knowledge through Indian Languages
Bharatavani

English-Punjabi Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file English-Punjabi Dictionary

Aback
ਪਿੱਛੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ

Abacus
ਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਟੂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ

Abandon
ਛੱਡ ਦੇਣਾ

Abandoned
ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ

Abandonment
ਤਿਆਗ

Abase
ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਬੇਇਜਤੀ ਕਰਨਾ

Abasement
ਬੇਇਜ਼ਤੀ

Abash
ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ

Abashed
ਸ਼ਰਮਸਾਰ

Abate
ਹੋਲੀ ਕਰਨਾ


logo