भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Nemathybone

ସୂତ୍ରପୁଂଜଧର

Nemacide (nematicide)

ସୂତ୍ରକୃମି ନାଶୀ, ଗୋଲ କୃମି ନାଶୀ

Nematoblast

କୋରକ ତନ୍ତୁ କୋଷ, କୋରକ ଦଂଶନ କୋଷ

Nematocaly

ତନ୍ତୁକୋଶଧର, ଦଂଶକ କୋଷଧର

Nematocyst

ଦଂଶକ କୋଷ୍ଠ, ତନ୍ତୁ କୋଷ୍ଠ

Nematode

ସୂତ୍ର କୃମି

Nematoda

ନେମାଟୋଡ଼ା, ସୂତ୍ରକୃମି, ଗୋଲ କୃମି

Nematode-vector

ସୂତ୍ରକୃମ ରୋଗ ବାହକ

Nematology

ସୁତ୍ର କୃମି ବିଜ୍ଞାନ, ଗୋଲ କୃମି ବିଜ୍ଞାନ

Nematogen

ସୂତ୍ରଜନ

Neo Darwinism

ନବ ଡ଼ାର‌ଉଇନ୍‌ ବାଦ

Neo Lamarkism

ନବ ଲାମର୍କ ବାଦ

Neo pallium

ନିର୍ଘାଣ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ

Neomorphosis

ନବୋତ୍ପତ୍ତି

Neonatal

ନବଜାତ

Neo-natal mortality

ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁହାର

Nematophore

ତନ୍ତୁକୋଷଧର

Neontology

ନବଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ

Neopaleo

ନବପୁରାଜୀବୀ

Nemato sphere

କର୍ଷିକା ମଣ୍ଡଳ

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App