भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Gene conversion

ଜୀନ୍‌ ରୂପାନ୍ତର

Gene duplication

ଜୀନ ଦ୍ଵିଗୁଣନ

Gene ampliplication

ଜୀନ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ

Gene manipulation

ଜୀନ ହେର ଫେର

Gene expression

ଜିନ ପ୍ରକାଶ

Gene family

ଜିନକୁଳ

Gene interaction

ଜିନଅନ୍ତକ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟୋନ୍ୟକରଣ, ଜିନ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା

Gene pool

ଜିନ ଭଣ୍ଡାର

Gene therapy

ଜିନ ଚିକିତ୍ସା

Gene locus

ଜିନ ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିନ୍ଦୁ

Gene library

ଜିନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ

Gene dosage

ଜିନମାତ୍ରା

Gene bank

ଜିନ ସଂଗ୍ରହ, ଜିନ ବ୍ୟାଙ୍କ

Gene translation

ଜିନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ

Gene map

ଜିନମାନଚିତ୍ର

Gene transcription

ଜିନ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ

Gene frequency

ଜିନ ଆବୃତ୍ତି

Gene flow

ଜିନ ପ୍ରବାହ

Gene mutation

ଜିନ ପରିବାପ୍ତି, ଜିନ ଉତ୍‌ପରିବର୍ତ୍ତନ

Genetics

ଆନୁବଂଶିକ ବିଜ୍ଞାନ, ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବିଜ୍ଞାନ, ଆନୁବଂଶିକୀ

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App