भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sankshipta Kannada Nighantu (Kannada Sahitya Parishattu)

Kannada Sahitya Parishattu

ಅಂಗೂಷ

1. ಮುಂಗುಸಿ.

2. ಬಾಣ.

ಅಂಗೆಯ್

ಕೈಯ ಒಳಭಾಗ.

ಅಂಗೈ

ಅಂಗೆಯ್.

ಅಂಗೈನೆಲ್ಲಿ

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ.

ಅಂಗೈಸು

1. ಒಪ್ಪು

2. ಸ್ವೀಕರಿಸು.

3. ಸಾರು.

4. ಮೇಲೆಬೀಳು.

ಅಂಘ್ರಿ

1. ಹೆಜ್ಜೆ.

2. ಬೇರು.

ಅಂಘ್ರಿಪ

ಬೇರಿನಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದು.

ಅಂಚಲ(ಳ)

(ಸೀರೆಯ) ಸೆರಗು.

ಅಂಚಿತ

1. ಕಳೆದ.

2. ಬಾಗಿದ.

3. ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ.

4. ಸುಂದರವಾದ.

5. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ.

6. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ.

ಅಂಚಿರ

ಅಸ್ಥಿರ.

ಅಂಚು

1. ಕೊನೆ.

2. ಸೀರೆ ಧೋತ್ರಗಳ ದಡಿ.

ಅಂಚುಕಟ್ಟು

1. ಗಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸು.

2. ಕರೆಕಟ್ಟು.

ಅಂಚೆ

1. ದಾರಿ.

2. ಟಪಾಲು.

3. ಅಂಚು.

4. ಹಂಸ.

5. ಬಟ್ಟೆ.

ಅಂಚೆಕಚೇರಿ

ಟಪಾಲು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಚೇರಿ.

ಅಂಚೆಗಮನೆ

ಹಂಸದ ನಡಗೆಯುಳ್ಳವಳು.

ಅಂಚೆದೇರ

ಹಂಸವನ್ನು ವಾಹನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು.

ಅಂಚೆಪೇದೆ

ಅಂಚೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವವನು.

ಅಂಜನ

1. ಕಾಡಿಗೆ.

2. ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಕಪ್ಪು – ಮುಲಾಮು.

3. ರಾತ್ರಿ.

4. ಬೆಂಕಿ.

ಅಂಜನಕ್ರಿಯೆ

ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು.

ಅಂಜನಸಿದ್ಧಿ

ಅಂಜನದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿದ್ಧಿ.

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App