भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sankshipta Kannada Nighantu (Kannada Sahitya Parishattu)

Kannada Sahitya Parishattu

ಅಂಗಭೋಗ

ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸುವ ಒಂದು ಉಪಚಾರ.

ಅಂಗಮರ್ದ

1. ಮೈಯನ್ನು ಒತ್ತುವವನು.

2. ಮೈಯನ್ನು ಒತ್ತುವಿಕೆ.

ಅಂಗಮರ್ದನ

ಮೈಯೊತ್ತುವುದು.

ಅಂಗಮರ್ದಿ

ಮೈಯೊತ್ತುವವನು.

ಅಂಗಮುದ್ರೆ

ಶರೀರದ ರೀತಿ – ಭಂಗಿ.

ಅಂಗರಕ್ಷಕ

ಮೈಗಾವಲಿನವನು.

ಅಂಗರಚನೆ

1. (ಶರೀರದ) ಅವಯವಗಳ ರಚನೆ – ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

2. ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆ – ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಅಂಗರಾಗ

1. ಸುಗಂಧಲೇಪನ.

2. ಸುಗಂಧಲೇಪನ ದ್ರವ್ಯ.

ಅಂಗಲಾಚು

ಬೇಡು.

ಅಂಗವಟ್ಟ

1. ಮೈಮೇಲೆ ಹೊದೆಯುವ ಬಟ್ಟೆ.

2. ಮೈಕಟ್ಟು.

ಅಂಗವಣೆ

1. ರೀತಿ.

2. ಧೈರ್ಯ.

3. ಉದ್ದೇಶ.

4. ಬಯಕೆ.

5. ಕಾರ್ಯ.

ಅಂಗವಸ್ತ್ರ

ಹೊದೆಯುವ ವಸ್ತ್ರ.

ಅಂಗವಿಕಲ

ಶರೀರದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅವಯವ ಊನವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಅಂಗವಿಕಾರ

1. ಶರೀರದ ವಿರೂಪ.

2. ರೋಗ.

ಅಂಗವಿದ್ಯೆ

1. ಪ್ರಧಾನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾದ ವಿದ್ಯೆ.

2. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ.

ಅಂಗವಿಸು

1. ಒಪ್ಪು.

2. ಬಯಸು.

3. ಸ್ವೀಕರಿಸು.

4. ಪ್ರಯತ್ನಿಸು.

5. ಸಾರು.

6. ಮೇಲೆ ಬೀಳು.

ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ

ಅಂಗಹೀನತೆ.

ಅಂಗಸಂಗ

ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧ.

ಅಂಗಸಾಧಕ

ಅಂಗಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಅಂಗಸಾಧನೆ

ವ್ಯಾಯಾಮ.

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App