भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sankshipta Kannada Nighantu (Kannada Sahitya Parishattu)

Kannada Sahitya Parishattu

1. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ.

2. ವಿಷ್ಣು.

ಅಂಕ

1. ಕೊಕ್ಕೆ.

2. ಅಂಕುಶ.

3. ಕೊಂಕು.

4. ಅಂಕವಣ.

5. ತೊಡೆ.

6. ಗುರುತು.

7. ಹೆಸರು.

8. ಬಿರುದು.

9. ಯುದ್ಧ.

10. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾಳಗ ಹೋರಾಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ.

11. ಜಟ್ಟಿ.

12. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗ.

13. ಕುಂದು.

14. ಅಂಕೆ.

15. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ.

16. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲಿ

ಅಂಕಗಣಿತ

ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಗಣಿತ.

ಅಂಕಣ

1. ಮನೆಯ ಎರಡು ಕಂಬಗಳ (ತೊಲೆಗಳ) ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶ.

2. ಸ್ಥಳ.

3. ಸೆಳೆಖಾನೆ.

4. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ದ ಸಾಲು.

5. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಜಾಗ.

ಅಂಕಣಬರಹ

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ನಿಯತವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೇಖನ.

ಅಂಕಣಿ

ಕುದುರೆಯ ರಿಕಾಪು.

ಅಂಕನ

1. ಗುರುತು ಮಾಡುವುದು.

2. ಬರೆ ಹಾಕುವುದು – ಎಳೆಯುವುದು.

ಅಂಕಪಟ್ಟಿ

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿ.

ಅಂಕಪರದೆ

ನಾಟಕದ ಅಂಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ತೆರೆ.

ಅಂಕಮಾಲೆ

ಬಿರುದುಗಳುಳ್ಳ ಮಾಲೆ.

ಅಂಕಲಿಪಿ

1. ಅಂಕಿಗಳನ್ನೂ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೂ ಕಲಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ.

2. ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆಯುವ ಬರಹ.

ಅಂಕವಣಿ(ಣೆ)

ಅಂಕಣಿ.

ಅಂಕವಾತು

1. ಯುದ್ಧದ ಮಾತು.

2. ವೀರವಚನ.

ಅಂಕಿ

ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರಹರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆ.

ಅಂಕಿತ

ಗುರುತು ಮಾಡಿದ.

ಅಂಕಿತ

1. ಗುರುತು.

2. ರುಜು.

3. ಅರ್ಪಣೆ.

ಅಂಕಿತನಾಮ

(ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ) ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು.

ಅಂಕಿಸು

1. ಬಳಿ.

2. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು.

3. ಎಣಿಸು.

4. ಲಕ್ಷಿಸು.

5. ಗುರುತುಮಾಡು.

ಅಂಕು

ಸೊಟ್ಟು.

ಅಂಕು

ಸೊಟ್ಟಾಗು.

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App