भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

AN HO-HINDI DICTIONARY

Ho Bhasha Sahitya Vikas Manch Ranchi

अपा, अपंग, बबा

पिता, बाबूजी
Father

अरातडि

दामाद
Son in law

अजि हनर

जेठ सास
Husband’s sister

अन्दु

पायल / पाजेब
Payal

अचड़ा

जेठ / ज्येष्ठ
June

अतेन

आषाढ़
July

अनादेर / आदोर

सावन / श्रावण
August

अउः

डकार
Belching

अम्बरि हसु / गुरो हसु

मिरगी
Epilespsy

अन्डुवा

आंत का उतरना
Hernia

अटका-उटकु

गाँठ
Tumour

अटका-उटकु

गिलटी
Gland

अंका

खसखस
Marking angle

अइय

सात
Seven

अरे

नौ
Nine

अपनते सेबेन

स्वाध्याम
Self study

अकरिङ

विक्रय
Sell / Sale

अपन ते इतुन

अभ्यास
Practice

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App