भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF COMMERCE (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< previous123456789Next >

naked debenture (simple debenture)

ସାଧାରଣ ଋଣପତ୍ର

name day (ticket day)

ଟିକେଟ ଦିନ

named perils

ସାମୁଦ୍ରିକ ବିପତ୍ତି

named policy

ନାମିତ ପଲିସି, ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଲିସି

narration

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଟିପ୍‌ପଣୀ

narrow area of demand

ସୀମିତ ଚାହିଦା କ୍ଷେତ୍ର

narrow line of product

ସୀମିତ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ରବ୍ୟ

narrow market

ସୀମିତ ବିପଣନ/ବଜାର

nascent industry

ନବଜାତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଶିଳ୍ପ

national advertisement

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ

national brand

ଦେଶୀ ଛାପ, ଦେଶୀ ମାର୍କା

national death rate

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୃତ୍ୟୁହାର

national life table

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ସାରଣୀ

national product

ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ

national saving certificate (NSC)

ଜାତୀୟ ସଂଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

nationalised insurance

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୀମା

natural advantage

ପ୍ରାକୃତିକ ସୁବିଧା

natural capital

ନୈସର୍ଗିକ ପୁଞ୍ଜି, ଭୂ-ପୁଞ୍ଜି

natural death

ସ୍ଵାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ

natural difference

ପ୍ରାକୃତିକ ଅନ୍ତର, ସ୍ଵାଭାବିକ ଅନ୍ତର
< previous123456789Next >

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App