भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF COMMERCE (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< previous12345678910Next >

machine

ଯନ୍ତ୍ର, କଳ, ମେସିନ

machine hour rate

ଯନ୍ତ୍ର କଳ, ଘଣ୍ଟାହାର

machine tools

ଉପଯନ୍ତ୍ର

machinery

ଯନ୍ତ୍ରପାତି

made to order

ଆଦେଶାନୁସାରେ ନିର୍ମିତ

mail

ଡ଼ାକବରାଦ, ଡ଼ାକଦ୍ଵାରା ବିକ୍ରୀ

mail order house

ଡ଼ାକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

mail-order business

ଡ଼ାକଯୋଗେ ବ୍ୟବସାୟ

mailing list

ଡ଼ାକ ସୂଚୀ

maintained control

ସଂରକ୍ଷିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

maintenance

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଅନୁରକ୍ଷଣ, ପୃଷ୍ଠପୋଷଣ

maintenance

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

maintenance cost

ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ

maintenance programme

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

maintenance reserve

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସଞ୍ଚିତି

major

ମୁଖ୍ୟ, ଗୁରୁତର

malicious

ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

man hour

ଶ୍ରମ ଘଣ୍ଟା

man power

ଜନଶକ୍ତି; ଲୋକଶକ୍ତି

man power inventory

ଜନଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ
< previous12345678910Next >

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App