भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF COMMERCE (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

gold reverse

ଗଚ୍ଛିତ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ

good faith

ବିଶ୍ଵସ୍ତତା

goods

ମାଲ, ପଣ୍ୟ, ଦ୍ରବ୍ୟ, କାରବାରି ଦ୍ରବ୍ୟ

goods account

ପଣ୍ୟ ହିସାବ

goods in transit

ପରିବହନାଧିନ ପଣ୍ୟ

goods sent on consignment

ଚାଲାଣୀ ଦ୍ରବ୍ୟ

goodwill

ସୁନାମ, ଖ୍ୟାତି

goodwill trade mission

ବ୍ୟାପାର ସଦ୍‍ଭାବନା ମଣ୍ଡଳ

gospel of insurance

ବୀମା ସଂଦେଶ

government company

ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ

government draft

ସରକାରୀ ଡ୍ରାଫ୍ଟ

grace

ଅନୁଗ୍ରହ

grace days/period

ଅନୁଗ୍ରହ କାଳ

gradation

କ୍ରମସ୍ଥାପନ, ପଦକ୍ରମ

grade comparision

ଶ୍ରେଣୀ ତୁଳନା

graded commission

ପର୍ଯ୍ୟାୟିତ କମିଶନ

graded life table

କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜୀବନ ସାରଣୀ

graded premium life insurance

ପର୍ଯ୍ୟାୟିତ ପ୍ରିମିୟମ ଜୀବନ ବୀମା

grading

ଶ୍ରେଣୀ କରଣ

graduated life table

ଶ୍ରେଣୀକୃତ ବର୍ଦ୍ଧମା, ଜୀବନ-ସାରଣି (ବୀମା)

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App