भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< previous12345678910Next >

Gabro

गेब्र

Gallery

गेलारि, आथाल मासि

Galvanising

लिरथेनाय

Gangue

गेंग अन्थाइ

Garbage

खि, दाखोर

Gas

गेस

Gas analyser

गेस बिजिरग्रा

Gas chamber

गेस बाख्रि, गेस बान्दार

Gas coal

गेस खैला

Gas container

गेस दो

Gas cutting

गेसजों दान्नाय

Gas cylinder

गेस दिंग्री, गेस सिलिन्दार, गेस हासुं

Gas detector

गेस सुग्रा

Gas duct line

गेस नाला सिरि

Gas emission rate

गेस ओंखारनाय हार

Gas field

गेस-खुलि

Gas holder

गेस संफ्ला

Gas mask

गेस मुख्रा

Gasoline

पेट्रोल गेस’ लिन

Gas pore

गेस गुदुंसा
< previous12345678910Next >

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App