भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Bharatiya Bhasha Kosh (Daily usage: Hindi-Indian languages)(CHD)

Central Hindi Directorate (CHD)

पुन: श्वसन प्रविधि (बनावटी साँस)

कृत्रिम-श्वासनम्
पंजाबी: बनाउटी साह-प्रविधी
उर्दू: मसनुअी, तनफ्फ़ुस
कश्मीरी: बनावटी शाह
सिंधी: बनावटी साहु खणाइणु
मराठी: पुनःश्वसन प्रविधी, कृत्रिम श्वास
गुजराती: बनावटी श्वास आपवानी क्रिया
कोंकणी: कृत्रिम स्वास-उस्वास
नेपाली: कृत्रिम श्वास-प्रक्रिया
बंगला: कृत्रिम श्वास-प्रश्वास
असमिया: कृत्रिम श्वास प्रक्रिया प्रविधि
मणिपुरी: खुतशोमगी स्वर होनबा
ओड़िआ: कृत्रिम श्वास प्रणाली
तेलुगु: कृत्रिम श्वास
तमिल: सेयकैं मुरै- सुवासित्तल्
मलयालम: कृत्रिम श्वासोच्छवासम्
कन्‍नड: कृत्रिम श्वासोच्छ्वास

प्रायोगिक चिकित्सा

प्रायोगिक चिकित्सा
पंजाबी: प्रयोगक चिकितसा
उर्दू: तज्रिबाती इलाज
कश्मीरी: वरतावुक-यलाज
सिंधी: प्रयोगिक चिकित्सा
मराठी: प्रयोगिक चिकित्सा
गुजराती: प्रयोगिक चिकित्सा (उपचार)
कोंकणी: प्रयोगिक चिकित्सा
नेपाली: प्रयोगिक चिकित्सा
बंगला: प्रयोग चिकित्सा
असमिया: प्रायोगिक चिकित्सा
मणिपुरी: अनाबा मशाना लाइयेंजबा
ओड़िआ: प्रयोगात्मक, प्रायोगिक चिकित्सा
तेलुगु: प्रायोगिक चिकित्स
तमिल: अनुबव/ नडैमुरै चिकिच्चै
मलयालम: प्रायोगिक चिकित्स
कन्‍नड: प्रायोगिक चिकित्से

मलहम

लेपः, उपनाहः
पंजाबी: मल्लहम
उर्दू: मरहम
कश्मीरी: मॅहलाम
सिंधी: मलम, मरहम
मराठी: मलम
गुजराती: मलम, मरहम
कोंकणी: मलमपट्टी
नेपाली: मलम
बंगला: मलम
असमिया: मलम
मणिपुरी: मोलोम
ओड़िआ: मलम
तेलुगु: मलामु
तमिल: कळिंबु
मलयालम: कुऴंपु
कन्‍नड: मुलामु

मवाद

पूयः
पंजाबी: राध, मुआद
उर्दू: मवाद
कश्मीरी: मवाद
सिंधी: मवाद, रोग
मराठी: घाण, पू
गुजराती: पाच, पस, रसी, परु
कोंकणी: पूं, मातोर
नेपाली: पीप
बंगला: पूँज
असमिया: पूँज, मल
मणिपुरी: नाइ
ओड़िआ: पूज
तेलुगु: चीमु
तमिल: सीऴ्
मलयालम: चलम्, पळुप्पु
कन्‍नड: कीवु

रोगी

रोगी
पंजाबी: रोगी, बिमार
उर्दू: मरीज़
कश्मीरी: मॅरीज़
सिंधी: रोगी, मरीज़ु, बीमारु
मराठी: आजारी, रोगी
गुजराती: रोगी
कोंकणी: रोगी पिडेस्त
नेपाली: रोगी, बिरामी
बंगला: रोगी, असुस्थ
असमिया: रोगी, बेमारी, रुग्न
मणिपुरी: अनाबा मी
ओड़िआ: रोगी
तेलुगु: रोगी
तमिल: नोयाळि
मलयालम: रोगि
कन्‍नड: रोगी

लक्षण

लक्षणम
पंजाबी: अलामत, लच्छण
उर्दू: आसार (अलामत)
कश्मीरी: अलामॅच़,
सिंधी: अलामत, बिमारीअ जी निशानी
मराठी: खूण, लक्षण
गुजराती: चिहन, लक्षण, निशानी
कोंकणी: लक्षण
नेपाली: लक्षण, लच्छिन
बंगला: लक्षण (कख) (न)
असमिया: लक्षण, चिन
मणिपुरी: लाइओङ्
ओड़िआ: लख्यण, लक्षण
तेलुगु: लक्षणमु
तमिल: वियदियिन्- लक्षणंगळ् (अरिकुरिगळ)
मलयालम: लक्षणम्
कन्‍नड: लक्षण

विकिरण-चिकित्सा

विकिरण-चिकित्सा
पंजाबी: विकिरन चिकितसा
उर्दू: शुआई- तरीक़ा-ए-ड़लाज
कश्मीरी: ज़ुच़ु यलाज
सिंधी: विकिरण चिकित्सा
मराठी: किरण विसर्जक चिकित्सा
गुजराती: विकिरण चिकित्सा, रोडियो एक्टिव उपचार
कोंकणी: विकिरण चिकित्सा
नेपाली: विकिरण- चिकित्सा
बंगला: रश्मि बिकिरण
असमिया: बिकिरण चिकित्सा
मणिपुरी: रेइडिएड्शन लाइयेङबा
ओड़िआ: बिकिरण चिकित्सा
तेलुगु: एक्सरे चिकित्स
तमिल: कदिरियक्क चिकिच्चै
मलयालम: रेडियम् चिकित्स
कन्‍नड: रेडियम् चिकित्से

विरेचक

विरेचकम्
पंजाबी: जुलाबावर
उर्दू: जुल्लाब (दस्तावर दवा), मुसहिल
कश्मीरी: मुसिल करन वोल
सिंधी: जुलाबु
मराठी: रेचॅक, जुलाब, दस्तावर
गुजराती: जुलाब लावनार, विरेचन, रेचक
कोंकणी: भायरी
नेपाली: विरेचक, जुलाफ
बंगला: बिरेचक, जोलाप
असमिया: बिरेचक, जुलापकारी
मणिपुरी: थी फायदोकनबा हिदाक
ओड़िआ: बिरेचक, हस्तावरणकारी
तेलुगु: भेदिमंदु
तमिल: बेदि मरुंदु
मलयालम: विरेचकम्
कन्‍नड: भेदि औषधि, रेचक

विरेचन

विरेचनम्
पंजाबी: जुलाब, विरेचन
उर्दू: तनक़ियह (तनक़ियः)
कश्मीरी: जौलाबु
सिंधी: विरेचन, जुलाबु
मराठी: रेचक औषध
गुजराती: जुलाब
कोंकणी: विरेचन, जुलाफ
नेपाली: विरेचन जुलाब
बंगला: बिरेचन, जुलाप
असमिया: बिरेचन, जुलाप
मणिपुरी: थी फायदोकपा
ओड़िआ: बिरेचन, हस्त आवरण
तेलुगु: भेदि, विरोचनमु
तमिल: बेदि
मलयालम: विरेचकम् शोधन
कन्‍नड: भेदि, रेचन

व्यायाम-चिकित्सा

व्यायाम-चिकित्सा
पंजाबी: वरजिश चिकितसा
उर्दू: वर्ज़िशी इलाज़
कश्मीरी: वरज़िशी-यलाज
सिंधी: व्यायाम चिकित्सा
मराठी: व्यायाम चिकित्सा
गुजराती: अमुक प्रकारना व्यायाम (कसरत) द्वारा कराती चिकित्सा (उपचार)
कोंकणी: व्यायाम चिकित्सा
नेपाली: व्यायाम-चिकित्सा
बंगला: ब्यायाम चिकित्सा
असमिया: ब्यायाम चिकित्सा
मणिपुरी: साजेल लायेङ्
ओड़िआ: ब्यायाम चिकित्सा
तेलुगु: व्यायाम चिकित्सा
तमिल: उडर्​पयिर्​चि चिकिच्चै
मलयालम: व्यायाम चिकित्स
कन्‍नड: व्यायाम चिकित्से

शल्य-चिकित्सा

शल्यचिकित्सा
पंजाबी: जराही
उर्दू: जर्राही, सर्जरी
कश्मीरी: अपरेशन, सॅरजरी
सिंधी: जराही
मराठी: शस्त्रक्रियेची विधा, शल्य चिकित्सा
गुजराती: शस्त्र चिकित्सा, बाढ़कापनुं वैंदुं, सर्दरी, ओपरेशन्
कोंकणी: शल्य चिकित्सा
नेपाली: शल्य-चिकित्सा
बंगला: शल्य चिकित्सा (ल्ल)
असमिया: शल्य-चिकित्सा
मणिपुरी: सर्जरी
ओड़िआ: शल्य-चिकित्सा
तेलुगु: शस्त्र चिकित्स
तमिल: अरुवै चिकिच्चै
मलयालम: शल्य चिकित्स
कन्‍नड: शस्त्र चिकित्से

संवेदना-हरण-विज्ञान

निश्चेतना-विज्ञानम्
पंजाबी: सुन्नक विगिआन
उर्दू: तख़दीरियात
कश्मीरी: न्यतसोथ करनुक- तरीकु
सिंधी: सुन करण जो विज्ञानु
मराठी: संवदेना हरण विज्ञान
गुजराती: बैंभान (बेहोश) करनारुं विज्ञान
कोंकणी: संवेदनाहरण विज्ञान, भेरावणी (गुंगी) विज्ञान
नेपाली: संवदेना-हरण विज्ञान
बंगला: अबेदन विज्ञान
असमिया: संज्ञाहीन करण
मणिपुरी: पङ्थहनवगी विज्ञान
ओड़िआ: संज्ञाहीन करण विज्ञान
तेलुगु: मत्तुमंदु शास्त्रमु
तमिल: उणर्चि इन्मैयाक्कुम्
मलयालम: संवेदनाहरण विज्ञानम्
कन्‍नड: अनस्तीशिया शास्त्र

सिकाई

उष्णोपचारः
पंजाबी: सेक
उर्दू: सिंकाई
कश्मीरी: टकोरु
सिंधी: सेकु
मराठी: शोकण्याची, क्रिया, शेक
गुजराती: शेक
कोंकणी: शेकप, शेक मारप
नेपाली: सेकाइ
बंगला: सैक देओया सेंका
असमिया: सेक दिया, सेकन
मणिपुरी: हिगा, यैबा, मै याइबा
ओड़िआ: सेक
तेलुगु: कापटमु
तमिल: ओत्तड़म
मलयालम: आवि पिटिक्कल्
कन्‍नड: शाख कोडुवुदु

अस्पताल

चिकित्सालयः
पंजाबी: हसपताल
उर्दू: दवाख़ाना
कश्मीरी: शफ़ाखानु
सिंधी: अस्पताल
मराठी: इस्पितळ
गुजराती: इस्पिताल, होस्पिटल, दवाखाना
कोंकणी: आस्पत्री, ओश्पिताल
नेपाली: अस्पताल
बंगला: हासपाताल, चिकितसालय
असमिया: हॉसपाताल, चिकित्सालय
मणिपुरी: अना लाइयेङशङ् होस्पिपाल
ओड़िआ: आसपाताल, हसपाताल, डाक्तरखाना
तेलुगु: आस्पत्रि
तमिल: मरुत्तुव मनै, आस्पत्तिरि
मलयालम: आशुपत्रि
कन्‍नड: अस्पत्रे

विभाग

विभागः
पंजाबी: विभाग
उर्दू: शोबा
कश्मीरी: हातु
सिंधी: विभागु
मराठी: विभाग
गुजराती: विभाग
कोंकणी: विभाग
नेपाली: विभाग
बंगला: विभाग
असमिया: बिभाग
मणिपुरी: विभाग, लोइशङ्
ओड़िआ: विभाग
तेलुगु: शाख
तमिल: इलाका/पिरिवु
मलयालम: विभागम्, वकुप्पु
कन्‍नड: विभाग

अंतरंग विभाग

आथ्यंतर विभागः
पंजाबी: अंतरंग विभाग
उर्दू: इनडोर डिपार्टमेन्ट
कश्मीरी: अनंदर्युम निज़ाम (हातु)
सिंधी: अंदरियों/अंदिर्यों विभागु
मराठी: आतला विभाग
गुजराती: अंतरंग विभाग
कोंकणी: अंतरंग विभाग
नेपाली: अंतरङग विभाग
बंगला: अंतर्विभाग, इन्डोर
असमिया: अंतरंग बिभाग
मणिपुरी: लाइशङ् विभाग
ओड़िआ: अंतर्बिभाग
तेलुगु: अंतरंग शाख
तमिल: उळ् नोयाळर् पगुदि
मलयालम: इन्पेषन्ट् विभागम्
कन्‍नड: वळरोगि विभाग

आपरेशन कक्ष

शल्यक्रिया कक्ष
पंजाबी: अपरेशन थेटर
उर्दू: आपरेशन थियेटर
कश्मीरी: आपरेशन रूम
सिंधी: आपरेशन रूम
मराठी: शल्यक्रियेची खोली
गुजराती: ऑपरेशन थियेटर
कोंकणी: ओपेरासांव-कूड (कक्ष)
नेपाली: अपरेशन कक्ष
बंगला: अपरेशन कक्ष (क्ख)
असमिया: अस्त्रोपचार कक्ष
मणिपुरी: आई.पी.डी.
ओड़िआ: अपरेसन कक्ष, अस्त्रोपचार गृह
तेलुगु: आपरेषनु गदि
तमिल: रणचिकिच्चै पिरिवु
मलयालम: शस्त्रक्रियाशाल, ओपरेशन तियेट्टर्
कन्‍नड: आपरेशन कोणे

एक्सरे विभाग

क्षरश्मि- विभागः
पंजाबी: ऐकसरे विभाग
उर्दू: एक्सरे डिपार्टमेन्ट
कश्मीरी: अकसरे हातुॅ
सिंधी: एक्सरे विभागु
मराठी: ‘क्ष’-किरण विभाग
गुजराती: एक्सरे विभाग
कोंकणी: क्ष-किरण विभाग
नेपाली: एक्सरे, विभाग
बंगला: एक्सरे विभाग
असमिया: एक्सरे विभाग
मणिपुरी: एक्सरे लोइशङ/एक्सरे विभाग
ओड़िआ: एक्सरे विभाग, रंजन- रश्मि विभआग
तेलुगु: एक्सरे शाख
तमिल: एक्सरे पिरिवु
मलयालम: एक्सरे विभागम्
कन्‍नड: एक्सरे विभाग

आपात-विभाग

आपदविभाग:
पंजाबी: कैजुयलटी विभाग, आपात विभाग
उर्दू: शोबए हादेसाते इत्तेफ़ाक़ी
कश्मीरी: केजवल्टी हातुॅ
सिंधी: दुर्घटना विभागु
मराठी: दुर्घटना विभाग, अपघात विभाग
गुजराती: अकस्मात विभाग
कोंकणी: अपघात विभाग
नेपाली: आपात विभाग
बंगला: क्याजुयेलटि विभाग, आकस्मिक दुर्घटना बिभाग
असमिया: आकस्मिक दुर्घटना विभाग
मणिपुरी: कैजुअल्टी लोइशङ् (विभाग)
ओड़िआ: काजुएल्टि बिभाग, आपतकालीन बिभाग
तेलुगु: कैजुअल्टी शाख
तमिल: अवसर चिकित्च्चै पिरिवु
मलयालम: काष्वालिट्टी विभागम्
कन्‍नड: अपघात विभाग

दंत चिकित्सा विभाग

दंतचिकित्सा विभागः
पंजाबी: दंदचिकितसा विभाग
उर्दू: श़ोबए अमराज़े-दंदाँ
कश्मीरी: दंदु यलाज हातु
सिंधी: डंद-इलाजु विभागु
मराठी: दंतचिकित्सा विभाग
गुजराती: दंतरोग तपास विभाग
कोंकणी: दांत वैजकी विभाग
नेपाली: दंत चिकित्सा विभाग
बंगला: दंत चिकिंत्सा विभाग
असमिया: दंत चिकित्सा विभाग
मणिपुरी: या लाइयेङशङ
ओड़िआ: दंतचिकित्सा बिभाग
तेलुगु: दत वैद्य शाख
तमिल: पल् वैद्यप्पिरिवु
मलयालम: दंतचिकित्स विभागम्
कन्‍नड: दंतचिकित्सा विभाग

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App