भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Bharatiya Bhasha Kosh (Daily usage: Hindi-Indian languages)(CHD)

Central Hindi Directorate (CHD)

नाक

नासिका
पंजाबी: नक्क
उर्दू: नाक
कश्मीरी: नस
सिंधी: नकु
मराठी: नाक
गुजराती: नाक
कोंकणी: नाक
नेपाली: नाक
बंगला: नाक
असमिया: नाक
मणिपुरी: नातोन
ओड़िआ: नाक, नासा, नासिका
तेलुगु: मुक्कु
तमिल: मूक्कु
मलयालम: नासिक, मूक्कु
कन्‍नड: मूगु

नाखून

नख:
पंजाबी: नहुँ, नंहुदार
उर्दू: नाखुन
कश्मीरी: नम
सिंधी: नंहुं
मराठी: नख
गुजराती: नख
कोंकणी: नाखूट, नाकूट
नेपाली: नङ
बंगला: नख
असमिया: नख
मणिपुरी: खुजिन
ओड़िआ: नख
तेलुगु: गोरु
तमिल: नगम्
मलयालम: नखम्
कन्‍नड: उगुरु

नाड़ी

नाडी
पंजाबी: नाड़
उर्दू: नब्ज, रग
कश्मीरी: नबुज़
सिंधी: नाड़ी
मराठी: नाड़ी, धमनी
गुजराती: नाडी
कोंकणी: नाडी
नेपाली: नाडी, नसा
बंगला: नाड़ि
असमिया: धमनी, नाड़ी
मणिपुरी: शिङ्ली-नाओरी
ओड़िआ: नाड़ी
तेलुगु: नाडि
तमिल: नाडि
मलयालम: नाडि
कन्‍नड: नाडि

नाभि

नाभि:
पंजाबी: घुन्नी
उर्दू: नाफ़
कश्मीरी: तून, नाफ
सिंधी: दुनु
मराठी: बोंबी
गुजराती: नाभि (दूंटी), डूंटी
कोंकणी: बोंबली
नेपाली: नाइटो
बंगला: नाइ-कुण्ड, नाभि
असमिया: नाइ, नाभि
मणिपुरी: खोइदौ
ओड़िआ: नाभि
तेलुगु: बोड्डु, नाभि
तमिल: तोप्पुळ्
मलयालम: नाभि, पोक्किळ्
कन्‍नड: होक्कळु

नेत्र (आँख)

नेत्रम्
पंजाबी: नेतर (अक्ख)
उर्दू: आंख
कश्मीरी: अछ, न्यथुर
सिंधी: अखि, नेत्रु
मराठी: डोळे
गुजराती: नेत्र (आंख)
कोंकणी: दोळो
नेपाली: नेत्र, आँखा
बंगला: चोख, नेत्र, नयन
असमिया: नेत्र चकु
मणिपुरी: मित्
ओड़िआ: आखि, चख्यु, नेत्र
तेलुगु: कन्नु
तमिल: कण
मलयालम: नेत्रम्, कण्णु
कन्‍नड: कण्णु

निबंध

निबन्ध:
पंजाबी: निबंध
उर्दू: मज़मून
कश्मीरी: मज़मून
सिंधी: मज़्मूनु, निबंधु
मराठी: निबंध
गुजराती: निबंध
कोंकणी: निबंध
नेपाली: निबंध
बंगला: निबंध, प्रबंध (रचना)
असमिया: निबंध-रचना
मणिपुरी: निबंध, वारेङ्
ओड़िआ: प्रबंध, रचना
तेलुगु: व्यासमु
तमिल: कट्टुरै
मलयालम: उपन्यासम्
कन्‍नड: लेख प्रबंध

निरीक्षक

निरीक्षक:
पंजाबी: निरीखिक
उर्दू: इन्सपेक्टर (नाज़िर)
कश्मीरी: इनसपेक्टर
सिंधी: इन्स्पेक्टर, निरीख्यकु
मराठी: निरीक्षक
गुजराती: निरीक्षक, शाळानो, इन्स्पेक्टर
कोंकणी: निरीक्षक
नेपाली: निरीक्षक
बंगला: निरीक्षक (क्ख)
असमिया: निरीक्षक
मणिपुरी: इन्स्पेक्टर, येङशिन्नबा मी
ओड़िआ: निरीख्यक, निराक्षक
तेलुगु: पर्यवेक्षकुडु
तमिल: मेरपार्वैयाळर्
मलयालम: निरीक्षकन्
कन्‍नड: निरीक्षक

नागरिक शास्त्र

नागरिक-शास्त्रम्
पंजाबी: नागरिक शासतर
उर्दू: इल्मे शहरीयत
कश्मीरी: शहरियतुक अलिम
सिंधी: नागरिक शास्त्रु
मराठी: नागरिक शास्त्र
गुजराती: नागरिक शास्त्र
कोंकणी: नागरीक शास्त्र
नेपाली: नागरिक-शास्त्र
बंगला: पौर विज्ञान
असमिया: नागरिक शास्त्र, नागरिक बिज्ञान
मणिपुरी: सिविक्स
ओड़िआ: नागरिक विज्ञान
तेलुगु: पौर शास्त्रमु
तमिल: कुडिमै इयल्
मलयालम: नागरिक शास्त्रम्, सिविक्स्
कन्‍नड: नागरिक-शास्त्र

नृविज्ञान

नृविज्ञानम्
पंजाबी: मानव-विगिआन
उर्दू: बशरियात
कश्मीरी: एंथ्रोपालजी
सिंधी: मानव-विज्ञानु
मराठी: मानववंश शास्त्र
गुजराती: नृवंश विद्‍या, नृविद्‍या
कोंकणी: मानव विज्ञान
नेपाली: मानव-विज्ञान
बंगला: नृतत्व-विद्‍या (ब) (द्‍या)
असमिया: नृतत्व विद्‍या
मणिपुरी: एंथ्रोपालोजी, मी नैनबा विज्ञान
ओड़िआ: नुत्य-बिज्ञान
तेलुगु: नृतत्व शास्त्रमु
तमिल: मानुड इयल्
मलयालम: नरवंश शास्त्रम्
कन्‍नड: मानवशास्त्र

निर्वाचक मंडल

निर्वाचकमण्डलम्
पंजाबी: चोणकार मंडल
उर्दू: हल्क़ाए-इंतिख़ाब
कश्मीरी: चुनावुक हलकु
सिंधी: निर्वाचक मंडलु
मराठी: निवडणूक मंडळ
गुजराती: मतदार मंडल
कोंकणी: वेंचणूक मंडळ
नेपाली: निर्वाचक मण्डल
बंगला: निर्बाचक-मण्डली
असमिया: निर्बाचक-मंडली
मणिपुरी: इलेक्सन कमिति
ओड़िआ: निर्बाचन मंडल
तेलुगु: वोटर्ल मंडलि
तमिल: तेर्दल् मन्म्
मलयालम: निर्वाचक मण्डलम्
कन्‍नड: निर्वाचक मंडलि

निर्वाचक वर्ग

निर्वाचकवर्ग:
पंजाबी: चोणकार वरग
उर्दू: तबक़ए इंतिख़ाब
कश्मीरी: वोटर र्दोर
सिंधी: निर्वाचक वर्ग
मराठी: मतदार संघ
गुजराती: मतदार वर्ग
कोंकणी: मतदार संघ
नेपाली: निर्वाचक वर्ग
बंगला: निर्बाचक बर्ग
असमिया: निर्बाचक वर्ग
मणिपुरी: इलेक्टोरेल रोलदा याओरिबा, वोटर, भोटर
ओड़िआ: निर्वाचक वर्ग
तेलुगु: वोटरु वर्गमु
तमिल: वाक्काळर् कुऴु
मलयालम: निर्वाचक वर्गम्
कन्‍नड: निर्वाचक वर्ग

निर्वाचक सूची

निर्वाचकसूची
पंजाबी: चोणकार सूची
उर्दू: फ़ेहरिस्ते रायदहिंदगान
कश्मीरी: वोटर लिस्ट
सिंधी: निर्वाचक सूची
मराठी: मतदारांची यादी
गुजराती: मतदार सूचि (यादी)
कोंकणी: मतदारांची सुची
नेपाली: निर्वाचक सूची
बंगला: निर्बाचक सूचि
असमिया: भोटार तालिका
मणिपुरी: इलेक्टोरेल रोल, वोटर लिस्ट
ओड़िआ: निर्बाचन-सूची
तेलुगु: वोटर्ल जाबिता
तमिल: वाक्काळर् पटटियल्
मलयालम: निर्वाचक पट्टिक वोट्टर् पट्टिक
कन्‍नड: निर्वाचक सूचि

निर्वाचन

निर्वाचनम्
पंजाबी: चोण
उर्दू: इंतिख़ाब
कश्मीरी: वोटिंग, चुनाव
सिंधी: चूंड, इंतिख़ाब
मराठी: निवडणुक, मतदान
गुजराती: चूंटणी
कोंकणी: वेंचणूक
नेपाली: निर्वाचन
बंगला: निर्बाचन, भोट
असमिया: निर्बाचनी
मणिपुरी: मीखल, मी खन्बा, इलेक्शन
ओड़िआ: निर्बाचन
तेलुगु: ऐन्निक
तमिल: तेर्दल्
मलयालम: तिरर्ञ्ञटुप्पु
कन्‍नड: निर्वाचने

निर्वाचन आयोग

निर्वाचनायोग:
पंजाबी: चोण कमिशन
उर्दू: इलेक्‍शन कमीशन
कश्मीरी: चुनाव कमिशन
सिंधी: चुनाव कमीशन, चुनाव आयोग
मराठी: निर्वाचन आयोग
गुजराती: चूंटणी पंच
कोंकणी: वेंचणूक आयोग
नेपाली: निर्वाचन आयोग
बंगला: निर्बाचन आयोग, इलेक्सन कमिशन
असमिया: निर्बाचनी-आयोग
मणिपुरी: निर्बाचनी-आयोग
ओड़िआ: इलेक्‍शन कमीशन, मीखनगी कमीशन
तेलुगु: ऐन्निकल संघमु
तमिल: तेर्दल् आणैक्कुळु
मलयालम: तिरर्ञ्ञटुप्पु कमिषन्
कन्‍नड: निर्वाचन आयोग

निर्वाचन क्षेत्र

निर्वाचनक्षेत्रम्
पंजाबी: चोण-खेतर
उर्दू: हलक़ा-ए-इंतिख़ाब
कश्मीरी: इंतिखाबुक हलकु
सिंधी: चुनाव क्षेत्र
मराठी: मतदान क्षेत्र
गुजराती: चूंटणी क्षेत्र
कोंकणी: वेंचणूक क्षेत्र
नेपाली: निर्वाचन क्षेत्र
बंगला: निर्बाचन क्षेत्र (खे)
असमिया: निर्बाचन क्षेत्र
मणिपुरी: निर्बाचन-क्षेत्र
ओड़िआ: मीखनगी मफम, कन्स्टिचुअन्सी
तेलुगु: नियोजक वर्गमु
तमिल: तेर्दल् तोगुदि
मलयालम: तिरर्ञ्ञटुप्पु मण्डलम्, निर्वाचन मंडलम्
कन्‍नड: निर्वाचन क्षेत्र

नास्तिक

नास्तिक:
पंजाबी: नासतक
उर्दू: दहरिया (मुल्हिद्)
कश्मीरी: दयस न मानन वोल, नासत्यख, कॉफिर
सिंधी: नास्तिकु
मराठी: नास्तिक
गुजराती: नास्तिक
कोंकणी: नास्तीक
नेपाली: नास्तिक, अनिश्‍वर-वादी
बंगला: नास्तिक, अनिश्‍वरबादी
असमिया: नास्तिक
मणिपुरी: लाइ थाजदबा
ओड़िआ: नास्तिक
तेलुगु: नास्तिकुडु
तमिल: नास्तिकन्, नात्‍तिकन्
मलयालम: नास्तिकन्
कन्‍नड: नास्तिक

नमाज़

नमाजम्
पंजाबी: नमाज़
उर्दू: नमाज़
कश्मीरी: न्यमाज़
सिंधी: नमाज़
मराठी: नमाज
गुजराती: नमाज (झ), बंदगी
कोंकणी: नमाज़
नेपाली: नमाज
बंगला: नामाज (नमाज)
असमिया: नामाज़
मणिपुरी: नमाज
ओड़िआ: नमाज
तेलुगु: नमाजु
तमिल: तोऴगै, नमाज्
मलयालम: नमास्, निस्कारम्
कन्‍नड: नमाजु

ननद

ननान्दृ:
पंजाबी: ननाण
उर्दू: ननद
कश्मीरी: ज़ाम
सिंधी: निणान
मराठी: नणंद
गुजराती: नणंद, नणदी
कोंकणी: नणंद
नेपाली: नंद
बंगला: ननद
असमिया: ननद, ननंदी
मणिपुरी: मनम्मा, मचननुपी
ओड़िआ: नणंद
तेलुगु: आड पुडुचु
तमिल: नात्‍ति
मलयालम: नात्‍तुन्
कन्‍नड: नादिनि

ननदोई

ननान्दृपति:
पंजाबी: ननाणवईआ
उर्दू: नंदोई
कश्मीरी: ज़ामियि
सिंधी: निणान जो घोटु
मराठी: नणदिचा नवरा
गुजराती: नणदोई
कोंकणी: नणंदो
नेपाली: नंदका पति
बंगला: ननदाइ
असमिया: ननद-पति, ननद-स्वामी
मणिपुरी: मचन नत्रगा मनम्मा लौबा नुपा तादा, मबाइ, मशेल
ओड़िआ: नणंदेई
तेलुगु: आड पडुचु भर्त
तमिल: नात्‍तियिन् कणवन्
मलयालम: नात्‍तून्टे भर्तावु
कन्‍नड: नादिनिय-गंड

नातिन

दौहित्री
पंजाबी: दोहती
उर्दू: नवासी
कश्मीरी: कोरि हु’ज़ कूर, ज़र
सिंधी: डोहिटो
मराठी: नात
गुजराती: दोहित्री
कोंकणी: नाती, नात
नेपाली: नातिनी
बंगला: नातनी
असमिया: नातनी
मणिपुरी: मशुनुपी, मचानुपीगी मचानुपी
ओड़िआ: नातुणी
तेलुगु: मनमरालु
तमिल: पेण्वयिट्‍टु पेत्‍ति
मलयालम: मकळुटे मकळ्, चेरु मकळ्
कन्‍नड: मोम्मगळु

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App