भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Economics (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Accounting

सानरिखिनाय

Accounting cost

आवग्रिनायनि खरसा, मोन्नायनि खरसा

Accounting Department

सानरिखि बिफान

Accounting machine

सानग्रा मेसिन

Accounting Period

सानरिखि सम

Accounting price

बिसानख’ बेसेन

Accounting system

सानरिखि खान्थि

Accounting year

सानरिखि बोसोर

Accounts payable

होनांगौनि हिसाब

Accounts receivable

मोनांगौनि हिसाब

Accounts stated (account accepted)

नाजाव नाय हिसाब

Accredited

थान्दै गायसन्नाय हाबा

Accrual

मोन्नाय मुनामफा

Accrual accounting

सानरिखि हिसाब

Accrual holiday remuneration

जिरायनाय समनि दौं मोन्थाय

Accrued interest

मोन्नांगौ मुलामफा सुत

Accumulated balance

जोबथा जथाय आद्रा, जोबथा आद्रा

Accumulated dividend

जोबथा मुनामफा बाहागो

Accumulated profit

जोबथा मुनामफा बाहागो

Accumulated stock

जमा स्टक

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App