भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Local waybill

जायगानि हानथि बिल

Location

थावनि, खाबु

Location clause

थावनि खोन्दो

Loco price (=cellar price)

दन्दर बाख्रि बेसेन

Log book

हाबाफारि बाहि, लगा बुक

Logogram

सोदोब दागो

Long bill

जानलाउआरि खाख्रि बिल

Long dated security

जानलाउआरि जामिन

Long price

खाजोना गोनां बेसेन

Long term loan

जानलाउआरि दादोन, जानलाउआरि दाहार

Loop

खरं, दिरूंनि गुनाइ

Loose (goods)

माल माथा

Loro a/c

लर’ सानरिखि

Loss

खहा, खोथि

Loss claim

खहा दाबि, खहा सादि,

Losses paid

होजानाय खहा

Loss incurred

होलाय-लालायाव खहा

Loss of income benefits

आयनि खहा

Loss prior to incorporation

सोदेरनायनि सिगां जानाय खहा

Loss ratio

खहा रूजुथाय

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App