भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Letter of authority

बिगुमानि लाइजाम

Letter of credit

दाहार लाइजाम

Letter of indemnity

खहा सुफुंलाइजाम

Liability

देना

Liability insurance

देना बीमा

Liability limits

देना सिमा

License

मावमोनलाइ

License holder (=license)

मावमोनलाइगिरि

Licensing policy

मावमोनलाइ होनाय खान्थि

Lien

लियन, लामोनफिन मोनथाइ

Life annuity

अराइ जिउ बोसोरारी

Life assurance

जिउ बीमा

Life assurance fund

जिउ बीमा फुनजि

Life time policy

अराय बीमा फुनजि

Light industry

रेजें दारिमिन

Lighting and heating account

स्रां होनाय आरो फुदुंनाय सानरिखि

Light signs

रेजें सिन

Limited cheque

सिमा गोनां चैक

Limited edition concept

सिमागोनां दिहुनथाइ सानदांथि

Limited letter of credit

दहरनि सिमा गोनां लाइजाम

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App