भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Actual cash value

मोनथाइनाय बेसेन

Actual cost

गुबै खरसा

Actual delivery

जोबथा सोमजायहैनाय

Actual displacement

दोरोदथाइनाय

Actually issued

गुबैथि बाहागो फाननाय

Actual money

नंगुबैथि रांमु

Actual placement

गुबैयै हाबा मावनो मोन्नोहानाय

Actual receipts

नगुबैथि मोननाय

Actual tare

गुबै अजन (माल रोगाग्रा गाड़ी आरो थफ्ला जुनाय बेसादनि अजनखौ गारनानै मोन्नाय अजन)

Actual total loss

गुबै जोबथा खरसा

Actuarial department

रोंगथियारि बिफान (इन्सुरेन्स कम्पानीफोंरनि प्रिमियाम साननो गोरों)

Actuarial valuation

इन्सुरेन्स कमपानिनि प्रिमियामनि बेसेन दिहुननाय हाबा

Actuary

प्रिमियाम सानग्रा, खिस्थि सानग्रा

Addenda payment

मोनदेरनाइ माहेना

Additional assessment

उफ्रा थिरंथा (उफ्रा खाजोनानि थिरांथा खालामनाय)

Additional banking facilities

उफेरा बेंकिं खाबु

Additional charges

उफेरा रां (बानजाइनाय नि थाखा मोन्नाय रां)

Additional insurance

उफेरा इन्सुरेन्स

Additional insured

उफेरा होनाय रां

Additional premium (A.P.)

उफेरा प्रीमियम, उफेरा खिस्थि

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App