भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Oraon-Kisan-Sabdakosh (ATLC)

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ସଡ଼କ

ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯାଇଛି
Kisan Word: ସଡ଼କ
Kisan Sentence: ଜେତେ ପଞ୍ଚାୟତଗେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ କେରକିଚିଦ୍‍
Oraon Word: ସାଡ଼ାକ
Oraon Sentence: ଉର୍ମି ପଞ୍ଚାୟତଗେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଡ଼ାକ କିରକି ରାଇ

ସତ

ସତ୍‍ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପିତାମାତା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି
Kisan Word: ସତୁ
Kisan Sentence: ସତୁ ପାବୁନୁ କାଲାଗେ ବାଙ୍ଗଆୟାଙ୍ଗ ଚୁଲଗି ଏଦନାୟ
Oraon Word: ସାତ୍ତ୍
Oraon Sentence: ସାତ୍ତ୍ ଡାହରେନୁଁ କାଲାଗେ ଆୟାଙ୍ଗବାଙ୍ଗାର ଗେସଆନାର

ସତେ

ଆଜି ବାପା ଆସିବେ, ସତେ ନା କଣ !
Kisan Word: ସଥେ
Kisan Sentence: ଇନ୍ନା ବାଙ୍ଗସ ବାରସ୍‍, ସଥେ କା ଏସ୍‌କେ !
Oraon Word: ସଥେ
Oraon Sentence: ଇନ୍ନା ବାଙ୍ଗସ ବାରସ୍‍, ସଥେ କା ଏନ୍ଦରା !

ସତେଜ

ସକାଳେ ମନ ସତେଜ ଥାଏ
Kisan Word: ଚାଙ୍ଗା
Kisan Sentence: ପାଇରି ବାକେନ୍‍ ଚାଙ୍ଗା ରାଇଦ୍‍
Oraon Word: ଚାଙ୍ଗା
Oraon Sentence: ପାଇରି ବାରି ଜୀୟା ଚାଙ୍ଗା ରାଇ

ସତ୍ୟ

ସତ୍ୟ ଚିର ସତେଜ ଅଟେ
Kisan Word: ସତ
Kisan Sentence: ସତ ସବୁ ଉଲ୍ଲା ଲାଗିନ୍‍ ତାଜା ରାଇଦ୍‍
Oraon Word: ସାତ୍ତ
Oraon Sentence: ସାତ୍ତ ଉର୍ମି ଉଲ୍ଲାଗେ ତାଜା ରାଇ

ସଦନ

ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ସେବା ସଦନଟିଏ ଖୋଲିବି
Kisan Word: ଆଡପ୍ପା
Kisan Sentence: ବାଡକା ମାଞ୍ଜାକାନ ହାଲେ ଏନ ଅଣ୍ଟା ସେବା ଆଡପ୍ପା ଖୋଲନ
Oraon Word: ଆଡପ୍ପା
Oraon Sentence: ବାଡକା ମାଞ୍ଜାକାନ ହାଲେ ଏନ ଅଣ୍ଟା ସେବା ଆଡପ୍ପା ଖୋଲନ

ସଦସ୍ୟ

ରମା ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି
Kisan Word: ଆଲାସ
Kisan Sentence: ରମା ଏମ୍‌ହାଏ କୁଟୁମ୍ବନ୍ତା ଅଣ୍ଟା ଆଲାସ
Oraon Word: ଆଲାସ
Oraon Sentence: ରମାସ୍‍ ଏମ୍‌ହାଏ କୁଟୁମ୍ବନ୍ତା ଅଣ୍ଟା ଆଲାସ୍‍ ତାଲଦାସ

ସଦା

ପିତାମାତା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି
Kisan Word: ଜାମା ବାକେନ
Kisan Sentence: ବାଙ୍ଗଆୟାଙ୍ଗ ଜାମାବାକେନ ଏମାନ ଯାତ୍ନାନାୟ
Oraon Word: ଉର୍ମିବାରେ
Oraon Sentence: ବାଙ୍ଗଆୟାଙ୍ଗ ଉର୍ମିବାରେ ନାମାନ୍‍ ଯାତ୍‍ ନାଆନାର

ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

ବାର୍ଷିକ ଫଳାଫଳରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ
Kisan Word: ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
Kisan Sentence: ବାର୍ଷିକ ଫଲାଫଲନୁ ଏନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାଦାନ୍‍
Oraon Word: ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
Oraon Sentence: ବାର୍ଷିକ ଫଲାଫଲନୁ ଏନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାଦାନ୍‍

ସଂନ୍ଧ୍ୟା

ସଂନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତାରା ଦେଖାଯାଏ
Kisan Word: ମାହାଁ
Kisan Sentence: ମାହାଁ ମାଞ୍ଚକୁନ୍‍ ବିନ୍‌କୋ ଏଥ୍ରିଦ୍‍
Oraon Word: ସାଞ୍ଜ
Oraon Sentence: ସାଞ୍ଜ ମାଞ୍ଚକୁନ୍‍ ବିନ୍‌କୋ ଏଥ୍‍ରିଇ

ସଂପଦ

ସଂପଦ ବେଳେ ବହୁ ସଖା ହୁଅନ୍ତି
Kisan Word: ଧାନ୍ନୁ
Kisan Sentence: ଧାନ୍ନୁ ବାକେନ୍‍ ବାଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନାର୍‍
Oraon Word: ଖୁଜୀ
Oraon Sentence: ଖୁଜିରାଆନା ବିରି ବାଗ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନ୍ନାର

ସପୁରୀ

ସପୁରୀ ଏକ ମିଠା ଫଳ ଅଟେ
Kisan Word: ସାପୁର
Kisan Sentence: ସାପୁର ଅଣ୍ଟା ଏମ୍ବା ଫାଡ ରାଇଦ୍‍
Oraon Word: ସୁପାରୀ
Oraon Sentence: ସୁପାରୀ ଅଣ୍ଟା ଏମ୍ବା ଖାଞ୍ଜିପା ତାଲି

ସପ୍ତମ

ସପ୍ତମ ଦିନରେ ହାଟ ହୁଏ
Kisan Word: ସାତେଟା
Kisan Sentence: ସାତେଟା ଉଲ୍ଲାନୁ ହାଟ୍ଟେ ମାନିଦ୍‍
Oraon Word: ସାୟତା
Oraon Sentence: ସାୟତା ଉଲ୍ଲାନୁଁ ପୀଠ୍‍ ମାନ

ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ

ଆନ୍ଧାର ରାତିରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ
Kisan Word: ହାଡ୍‌ଧାରୀ
Kisan Sentence: ଉହାମାହାନୁ ହାଡ୍‌ଧାରୀ ପାର୍‌ର୍ଚ୍ଚା ଏଥ୍ରିଦ୍‍
Oraon Word: ହାଡ୍‌ଧାରୀ
Oraon Sentence: ଉହାମାହାନୁ ହାଡ୍‌ଧାରୀ ପାର୍‌ର୍ଚ୍ଚା ଏଥ୍ରିଦ୍‍

ସପ୍ତାହ

ସାତ ଦିନରେ ଏକ ସପ୍ତାହ
Kisan Word: ଅନହାଟ୍ଟେ
Kisan Sentence: ସାତ ଦିନନୁ ଅନହାଟ୍ଟେ
Oraon Word: ହାପ୍ତା
Oraon Sentence: ସାୟ ଉଲ୍ଲାନୁଁ ଅନ୍‌ହାପ୍ତା

ସଫା

ପାଇଖାନା ଯିବା ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ସଫା କର
Kisan Word: ସାଫା
Kisan Sentence: ପାଇଖାନା କେରକା ପାଛଲି ସାବୁନନୁ ହେଖାନ୍‍ ସାଫା କାମା
Oraon Word: ସାଫା
Oraon Sentence: ପାଇଖାନା କେରକା ଖୋଖା ସାବୁନନୁ ଖେଖ୍ଖାନ୍‍ ସାଫା ନାନା

ସବୁ

ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି
Kisan Word: ଜେତେ
Kisan Sentence: ପରୀକ୍ଷାନୁ ଏନ ଜେତେ ପରଶ୍ନନ୍ତା ଉତ୍ତର ଲେଖଚ୍‍କାଦାନ୍‍
Oraon Word: ଜେତେ
Oraon Sentence: ପରୀକ୍ଷାନୁ ଏନ ଉର୍ମି ପରଶ୍ନନ୍ତା ଉତ୍ତର ଲେଖଚ୍‍କାଦାନ୍‍

ସବୁଜ

ବର୍ଷାଋତୁରେ ପରିବେଶ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ
Kisan Word: ହାରା
Kisan Sentence: ଚେପୁବାକେନ ଜାମାତ୍ରା ହାରା ଏଥ୍ରିଦ୍‍
Oraon Word: ହାରିଆର
Oraon Sentence: ଝାଡ଼ିବିରି ଉର୍ମିତାର ହାରିଆର ଏଥ୍‌ରିଇ

ସଭା

ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବଛା ଯାଇଛି
Kisan Word: ସଭା
Kisan Sentence: ସଭାନୁ ଭାଷଣ ଚିୟାଗେ ଏଙ୍ଗାନ ଚାଜକାନାୟ
Oraon Word: ସଭା
Oraon Sentence: ସଭାନୁ ଭାଷଣ ଚିୟାଗେ ଏଙ୍ଗାନ ଚାଜକାନାର

ସଭିଏଁ

ଆମେ ସଭିଏଁ ଭାରତବାସୀ ଅଟୁ
Kisan Word: ଜେତେତ
Kisan Sentence: ନାମ ଜେତେତ ଭାରତବାସୀ ରାଜାତ୍‍
Oraon Word: ଓରମାର
Oraon Sentence: ନାମ ଓରମାର ଭାରତ୍‌ବାସୀ ତାଲ୍‌ଦାତ୍‍

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App