भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

English-Punjabi Dictionary

Antisoft India Technologies

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567891819Next >

Wad

ਡਾਟ,ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਠੀ

Waddle

ਬੱਤਖ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ

Waddy

ਲੜਾਈ ਦਾ ਗਦਾ

Wade

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ

Wadi

ਘਾਟੀ

Wady

ਘਾਟੀ

Waft

ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ

Wag

ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਿਲਣਾ

Wage

ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ

Wageless

ਬਿਨਾਂ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ

Wager

ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣੀ

Wages

ਮਜਦੂਰੀ

Wagger

ਹਿਲਣ ਜਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ

Waggery

ਹਾਸਾ-ਮਜਾਕ,ਮਖ਼ੌਲ

Waggish

ਮਸਖ਼ਰਾ,ਮਖ਼ੌਲੀਆ

Waggle

ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਿਲਣਾ

Waggon

ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡੱਬਾ

Waggonage

ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਾੜਾ

Waggoner

ਠੇਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ

Waggonete

ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਟਾਂਗਾ
< previous1234567891819Next >

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App