logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Assesse
दिहुनजाग्रा

Assessment
दिहुनथाय, खाजोना थि खालामनाय

Assessment assurance
बिमानि रां, खाजोना थि बिमा

Assessment of risk
दाय बिजिरनाय

Assessment of damages
खहानि हिसाब

Assessment year
साननाय बोसोर

Asset
दोहोन

Asset enter mains
फोसाबखानाय दोहोन

Assigna
एचिगना

Assigned siding
बिबान थोनाय


logo