logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Assay
दागो (सना-रुफानि गुन सिनायनाय दाग)

Assembler
ज'थाइग्रा

Assembling agent
ज'थाइग्रा थान्दै

Assembling of parts
कलनि बाहागो लगायनाय

Assembly line production
लारियै दिहुननाय

Assented bond
नाजावनाय बण्ड

Assented stock
बेसेन दिहुनजानाय स्टक

Assessable entity
दाम गोनां बेसाद

Assessable stock
बेसेन दिहुनजानाय स्टक

Assessed valuation
मोननाय बेसेन थिनाय


logo