logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Agreeable alteration
रां सोलाय सोल', फालांगि गोरोबनानै सोलायनाय

Agreed amount clause
गोरोबथारां खोन्दो

Agreed valuation
गोरोबथा बेसेन

Agreed weight
गोरोबथा लिरथाइ (लेरथाय)

Agreement
गोरोबथा

Agreement to sell
फाननायनि गोरोबथा

Agribusiness
आबादारि फालांगि

Agricultural credit
आबादारि दाहार

Agricultural finance
आबादारि रां खावरि

Agricultural parity
आबदनि बेसेनखौ समान लाखिनाय


logo