logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

After sale service
फाननाय उनबानजायनाय

After sight
नायखांनाय उनाव, गुगानि उनाव

Age change
बैसो सोलायनाय

Agency
थान्दै हाबा, एजेन्सी

Agency and branch cash bank
थान्दै हाबा आरो दालाइ रां हिसाब खाता

Agency charges
थान्दै खरसा, एजेंसी खरसा

Agency credit journal
थान्दै हाबानि जमालाइसि

Agency debit journal
थान्दै हाबानि थान्दै लाइसि

Agency ledger
थान्दैनि लेदजार

Agency tariff
थान्दै हाबानि खाजोना


logo