logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Actuarial valuation
इन्सुरेन्स कमपानिनि प्रिमियामनि बेसेन दिहुननाय हाबा

Actuary
प्रिमियाम सानग्रा, खिस्थि सानग्रा

Addenda payment
मोनदेरनाइ माहेना

Additional assessment
उफ्रा थिरंथा (उफ्रा खाजोनानि थिरांथा खालामनाय)

Additional banking facilities
उफेरा बेंकिं खाबु

Additional charges
उफेरा रां (बानजाइनाय नि थाखा मोन्नाय रां)

Additional insurance
उफेरा इन्सुरेन्स

Additional insured
उफेरा होनाय रां

Additional premium (A.P.)
उफेरा प्रीमियम, उफेरा खिस्थि

Additional surcharge
उफेरा जरिमाना


logo