logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
भारतवाǓनआब बरायबाय

भारतवाणीया माल्टिमेडियानि (जेरै- लिरथुन, बुंथुन, सावथुन, सावगारि) बिजोंजों मोनसे वेबसाइटनि जोहै भारतनि गासै रावफोरनि गेजेरजों आरो सोमोन्दै गियान होनायनि थांखि मोखाङारि मोनसे मावथांखि। बे मावथांखिया मोगा-मोगि खालामजाथाव, खौरा फुंखायारि, जौगा-मोखाङारि आरो थोजासे गुनारि जागोन। बेनि गुदि सानथौवानो जादों- डिजिटेल इण्डिया मुगायाव भारतखौ गंसे उदां गियान समाज दानाय।

मा गोदान दं ?

উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক শব্দকোষ | Uttarbanger Anchalik Shabdkosh
हिन्दी बोड़ो कोश | Hindi Bodo Dictionary
बोड़ो हिन्दी स्वयं-शिक्षक | Bodo Hindi Self-Teacher
बिजिरनाय थुनलाइ बिदां | Biziranai Thunlai Bidang
हिंदी-बोडो वार्तालाप पुस्तिका | हिन्दी-बर` रायलायनाय बिजाबसा | Hindi-Bodo Vartalap Pustika
हिन्द स्वराज | Hind Swaraj or Indian Home Rule
गियानस्रि | Giyansri: An Advanced Course Reader in Bodo
Socio-Cultural and Spiritual Traditions of Northeast Bharat
The Bodo-The Mouthpiece of Bodo Sahitya Sabha -34th Issue
गोरबोआ नागिरो | Gwrbwa Nagirw
नोजोरनि मोन्दांथि | Nwjwrni Mwndangthi (Vol-1)
फैलालि सिंनि बिहामजो | Phwisali Singni Bihamzw
हाथा खुरनाय: बर’नि दोरोङारी हाबा | Hatha Khurnai:Boroni Dwrwngari Haba
एक्सिदेन्ट| Accident
सतीस चन्द्र बसुमतारीनि | Satish Chandra Basumataryni:Jiu Arw Thunlaiyary Swrjee
फैसालिसिंनि गुमुर| Fwishalisngni Gumur
जि. एल. एक्सप्रेस | G. L. Express
बर राव आरो पालि प्राकृत संस्कृतजों बेनि सोमोन्दो | Boro Rao Arw Pali,Prakrit,Sanskritjwng Beni Swmwndw
भूविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-बोडो) | Glossary of Geology (English-Bodo)
भूगोल शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-बोडो) | Glossary of Geography (English-Bodo)
समाजशास्त्र शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-बोडो) | Glossary of Sociology (English-Bodo)
अननाइ | Annai
बायदि देंखो बायदि गाब | Baidi Dengkhw Baidi Gab
खन्थाइनि इकेबाना | Khonthaini Ikebana
स`नाखि बिजाब | Sonakhi Bijab
खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि सोरजि बिहुं | Khuga Thunlaini Oja Sukumar Basumataryni Swrji Bihung
हारिमु आरो बर` हारिमु | Harimu arw Bar Harimu
प्रेमचान्दनि सल` | Premchandni Solo
गिबि भारतनि जारिमिन | Gibi Bharatni Jarimin: Sigangnifrai AD 1300 sim
बड` साहित्य सभानि जारिमिन | Bodo Sahitya Sabhani Jarimin
फावथाइ आरो फावथिनायनि बाथ्रा | Faothai Arw Faothinayni Bathra
नैथि मुलुग दावहा | Naithi Mulug Davha
खिफि बेन्दों | Khifi Bendwng
दरंनि रिफिनाय | Darrangni Rifinay
दौरिलाइ (गोथारी बाथौ दोहोरोम आसार) | Dourilai
Dwbwifinnay Dinga | दोबैफिननाय दिङा
फुंखा | Fungkha
फैफिन | Fwifin
Gwdan Sangsar | गोदान संसार
Gwswni Barhungkha | गोसोनि बारहुंखा
Ha Fisha Howa | हा फिसा हौवा
जाइख्लं (खोन्दोसे) | Jaikhlong
Lekhamuthi | लेखामुथि
मोसौ दान | Mwsou Daan
रायथाइ थुबुर | Raithai Thubur
Robinson Crusoe | रबिन्सन क्रुस
बड’ | The Bodo
The Bodo  The Mouth piece
भीष्म साहनीनि तमस | Bhishma Shahni`s Tamas
बाइदि बिथिं | Baidi Bithing
बिबारि गावदां | Bibari Gaodang
दि बड`नि खनसायनाय रायथाइमाला | The Bodoni Khansaynay Raythaimala
सोरबां सुबुं बिहुराम बर` नि सोर्जि | Swrbang Subung Bihuram Boroni Swrji
सोमोनांथाव | Swmwnangthao
सासे थिउरियानि अबथिरा सिथारजानाय | Sasethiuriyani Abthira Sitharjanay
सानसे बेलासे | Sanse Belase
रायथाइ बिदां | Raithai Bidang
महरगिरिनि मोदै | Mohorgigri Mwdwi
लाय लथर गैयि अन्थाइ सेरेब | Lay Lothorgwiyi Onthai Sereb
केष्टारब्रीजनि मेयर | Keshtarbrizni Meyor
जाराफाग्ला | Jaraphagla
जापाननि सैमा | Japan Ni Swima
गोथां बिलाइ आन्दोनि सल | Gwthang Bilai Andwni Solo
Gwkha Gwdwi Arw Gwbab | गोखा गोदै आरो गोबाब
Krisan Chander`s Gaddar | कृषाण चन्दरनि गाद्दार
आरोबाव खनसे उदांस्रि नागिरनानै | Arwbao Khonse Udangshri Nagirnanwi
भौतिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी-बोडो) | Glossary of Physics (English-Hindi-Bodo)
A Treatise on the Bodos
बड` फोरनि जारिमिन | Bodofwrni Jarimin
History and Culture of the Bodos
logo