भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Champoo Nudigannadi (Kannada)

Sapna Book House

ಅಂಕಂಗುಡು

ಓಡಲು ಕುದುರೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡು (ಅಂಕಂಗುಡಲೊಡಮದು ನಿಶ್ಶಂಕಂ ಪನ್ನೆರಡು ಯೋಜನಂ ಪಾಱದುದು: ಶಾಂತಿಪು, ೧೧. ೪೧ ವ)

ಅಂಕಂಗೊಳ್

ಅಂಕಂಗುಡು (ದಕ್ಷಿಣಚರಣದಿಂ ಅಂಕಂಗೊಂಡು ಭೋಂಕನೆಡೆದ ಕೊಸೆಯಂ ತೆಗೆದು: ನೇಮಿಪು, ೪. ೧೦೪ ವ)

ಅಂಕಕಾರ್ತಿ

ಅಂಕಕಾತಿ, ವೀರನಾರಿ (ಕಲಿಯೆನೆ ನೆಗೞ್ದಳ್ ಕಸವರಗಲಿಯೆನೆ ಗುಣದಂಕಕಾರ್ತಿ ಮೊನೆಯೊಳ್ ಮನೆಯೊಳ್: ಅಜಿತಪು, ೧. ೬೫)

ಅಂಕಕಾಱ

ಅಂಕವೆಂಬ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನು, ವೃತ್ತಿವೀರ (ನುಡಿಯಲಱಯದ ಅಂಕಕಾಱಂ ಆಕಾಶಮಂ ನೋಡಿದನೆಂಬಂತೆ: ಧರ್ಮಾಮೃ, ೯. ೮೨ ವ)

ಅಂಕಚಾರಣೆ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು (ಅಂಕಚಾರಣೆಗಳೊಳಂ ಸಂತಂ ಪೇೞ್ಗೆ ಉೞದಾವೆಡೆಯಂತರದೊಳಂ ಆಗದು ಎಂದಂ ಅತಿಶಯಧವಳಂ: ಕವಿರಾಮಾ, ೨. ೨೯)

ಅಂಕಣಿ

ರಿಕಾಪು (ಜಾತ್ಯಶ್ವಂಗಳಂ ವಳಯಮಂ ಸೋಂಕದಂಕಣಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಭೋಂಕನೇಱೆ: ಗಿರಿಜಾಕ, ೬. ೫೫ ವ)

ಅಂಕತಳ

ತೊಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ (ತದಂಗನಾ ಅಂಕತಳದೊಳ್ ಬಾಲಾರ್ಕನಂ ಪೋಲ್ತು ಭಾಸುರತೇಜೋಧಿಕನಪ್ಪ ಬಾಳನಂ: ಆದಿಪು, ೭. ೪೪)

ಅಂಕದಂಬು

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಾಣ (ಅಂಕದಂಬೆತ್ತಲುಂ ತುಱುಗಿ ನಡುವಿನಂ ಸಾರ್ದು ಸಾರ್ದೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಾದಿದರ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೩೯)

ಅಂಕದ ವಸ್ತು

ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು (ಮಿತ್ರಂ ಧನಂ ಧಾತ್ರಿ ಕಿಂಕರರ್ ಎಂಬ ಅಂಕದ ವಸ್ತುವಂ ಪಡೆಗೆ: ಪಂಚತಂತ್ರ, ೪೪೧)

ಅಂಕದೌಷಧ

ವೀರ್ಯಪುಷ್ಟಿಯ ಔಷಧ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧ (ಬಲಮರ್ದೆನೆ ಅಂಕದೌಷಧಂ: ರನ್ನ ನಿಘಂಟು, ೪)

ಅಂಕಮಾಲಾ

[ರಾಜರ] ಸ್ತುತಿಮಾಲೆ (ಮಹಾವಂದಿವೃಂದ ಅಂಕಮಾಲಾನಾದಂ ಗಂಭೀರನಾದಂ ನೆಗೞರೆ ತಳರ್ದಂ ರಾಗದಿಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೪)

ಅಂಕಮಾಲೆ

ಬಿರುದಾವಳಿ (ಸ್ಮರನ ಬಿರುದಿನಂಕಮಾಲೆಯನೋದದರಗಿಳಿಗಳಿಲ್ಲ: ಪಂಪರಾ, ೧. ೧೦೭ ವ)

ಅಂಕವಣಿ

ರಿಕಾಪು (ಉಂಗುಟಮಂ ಅಂಕವಣಿಗೆ ಕರಾಂಗುಳಿಯಂ ಸ್ಕಂಧಸಂಧಿಗುಯ್ದು ಏಱದಂ ಉತ್ತುಂಗ ತುರಂಗಮಂ: ಪಂಪರಾ, ೪. ೧೨೦)

ಅಂಕವಣೆ

ಕುದುರೆಯ ರಿಕಾಪು (ಅನ್ನೆಗಂ ನಕುಳನುಮಂಕವಣೆಯುಂ ಬಾಳುಂ ಬಾರುಂ ಚಮ್ಮಟಿಗೆಯನುಮಂ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೫೪ ವ)

ಅಂಕಿತ

ಕುದುರೆಯ ಓಟದ ಒಂದು ಬಗೆ (ಬಿಂಕಂಬಡೆದುದು ವಿಕ್ರಮಂ ಅಂಕಿತಂ ಉಪಕಂಠಂ ಉಪಜಂ ಉಪಜಿನಮೆಂಬಯ್ದುಂ: ಮಲ್ಲಿನಾಪು, ೯. ೨೩)

ಅಂಕಿಸು

ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊ (ಈ ಯತಿವರ್ತಿಯಂ ವಶವರ್ತಿ ಮಾಡಲುಂ ಅಂಕುಶಮಿಲ್ಲದಂಕಿಸಲುಂ ನಿನಗೆ ತೀರ್ವುದು: ನೇಮಿನಾಪು, ೫. ೧೧೫ ವ); ತೋರ್ಪಡಿಸು (ಬಳವೈರಿಯೊಳ್ ನೀಲಾಚಲಂಗಳ್ ಸಾಲಿಟ್ಟುವೆಂಬ ಬಿಂಕಮಂ ಅಂಕಿಸಿ ಕಣ್ಗೆ ವಂದ ಗಂಧಸಿಂಧುರಸಮೂಹದಿಂ: ರಾಜಶೇವಿ, ೬. ೧೧ ವ)

ಅಂಕು

ಸೊಟ್ಟಗಾಗು (ತಾಱದ ಅಂಕಿದ ನಱುಂಕಿದ ಕೊಂಬು ಒಣಗಿರ್ದ ಪೊಟ್ಟೆವೋದ ಒಱಗಿದ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಅಱವುದು ಆಯೆಡೆಯೊಳ್ ಜಳಮಾಗದೆಂಬುದಂ: ಲೋಕೋಪಕಾ, ೫. ೪)

ಅಂಕುರ

ಆಗ ತಾನೆ ಮೂಡಿದ ಮರದ ಟಿಸಿಲು (ಕಳಿಕಾಂಕುರ ಕುಸುಮೋತ್ಕರ ಫಳಪಲ್ಲವರಹಿತ ಮಹಿಜಮಂ ಕಂಡುದಱಂ: ಆದಿಪು. ೧೫. ೩೪); ಮೊಳಕೆ, ಚಿಗುರು (ಮಾವಿನಂಕುರಮನೆ ಕರ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಳಿಪ ಕೋಗಿಲೆ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೧೧)

ಅಂಕುರವೃದ್ಧಿ

ಮೊಳಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಉದಕವೃದ್ಧಿಯೊಳ್ ಅಂಕುರವೃದ್ಧಿಯೆಂತಂತೆ ಸಹಕಾರಿಕಾರಣಂ: ಆದಿಪು, ೨. ೧೦ ವ)

ಅಂಕುರಶಾಖಾಭಿನಯ

ಒಂದು ಬಗೆಯ ನೃತ್ಯ? (ಅಂಕುರ ಪಲ್ಲವ ಕುಸುಮಾಳಂಕಾರದ ಚೂತಲತಿಕೆ ನರ್ತಕಿವೋಲ್ ತನ್ನಂಕುರದಿಂ ಶಾಖೆಯಿಂ ಏನಂಕುರಶಾಖಾಭಿನಯಮಂ ಅಭಿನಯಿಸಿದುದೋ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೯೪)

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App