भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Kui sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

< previous1234567898889Next >

ଓଡିଆ ଶଦ୍ଦ (Odia word)

କୁଇ ଶଦ୍ଦ (Kui word)

ଅତିଥି

ନାଜୁଗାଟାଞୁ

ଅଙ୍କନ

ଉଃଦୁ

ଅଭିଭାବକ

ଆଜା ଆବା ଡେଃଙ୍ଗିତାକା

ଅଭ୍ୟାସ

କାଦି ଆଦୁ

ଅଭିନୟ

ଏନ୍ଦା ତସ୍‍ପା

ଅଜା

ଆକେ

ଅଧିକ

ଗାମେ

ଅମୃତ

ଡିସେକା ସାଆନାରି

ଅଣ ଓସାରିଆ

ଜୂପି

ଅପେକ୍ଷା

ଜପା

ଅକ୍ଷର

ଅକ୍ୟର

ଅଠା

ଅଟା

ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍‍

ଏଲୁ ମ୍ରାଙ୍ଗା

ଅଧଃକ୍ରମ

ନେଡେକି ନେଡେକି

ଅମ୍ଲ

ସ୍ରାଃପା

ଅନ୍ନ

ତିନ୍‍ମ୍ବା

ଅଣ୍ଟା

ରେଡୀ

ଅଁଳା

ଜୁରଗା କାଙ୍ଗା

ଅଞ୍ଚଳ

ଦିନା
< previous1234567898889Next >

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App
WP Filter Posts Powered By : XYZScripts.com