logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतीयभाषामाध्यमै: ज्ञानम्
Bharatavani

राष्ट्रियपरामर्शनसमितिः (विषयः)

 1. प्रो. अन्विता अब्बी निदेशक, जनजातीय-मौखिक-साहित्य-केन्द्रम् साहित्य-अकादमी, रवीन्द्रभवनम् # 35, फिरोज़शाह मार्गः नवदेहली
 2. प्रो. पञ्चानन मोहन्ती सङ्कायाध्यक्षः, मानविकसङ्कायः हैदाराबादविश्वविद्यालयः, हैदराबाद्
 3. प्रो के.एस्. नागराजः, भूतपूर्वः विभागाध्यक्षः, भाषाविज्ञानविभागः, #७९, ए & बी ब्लाक्, रामकृष्णनगरम्, मैसूरु
 4. प्रो. अजित कुमार बैश्यः अध्यक्षः, भाषाविज्ञानविभागः असमविश्वविद्यालयः सिलचर्, अस्साम्
 5. प्रो. गिरीशनाथ झा, अध्यक्षः, संस्कृताध्ययनकेन्द्रम् जवाहरला-नेहरू-विश्वविद्यालयः, न्यू मेहरौली मार्गः, मुनिरकासमीपे नवदेहली

राष्ट्रीय सलाहकार समिति

 1. प्रो. अन्विता अब्बी, पूर्व निदेशक, जनजातीय एवं मौखिक साहित्य केंद्र, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली
 2. प्रो. पंचानन मोहंती, अंग्रेजी विभाग, जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश
 3. प्रो. के.एस. नागराजा (पूर्व अध्यक्ष, भाषा विज्ञान विभाग, डेक्कन कॉलेज, पूना) रामकृष्णानगर, मैसूर, कर्नाटक
 4. प्रो. अजीत कुमार बैश्य, भाषा विज्ञान विभाग, असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम
 5. प्रो. गिरीश नाथ झा, संस्कृत अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

National Advisory Committee

 1. Prof. Anvita Abbi, Former Director, Centre for Tribal and Oral Literature, Sahitya Akademi, New Delhi
 2. Prof. Panchanan Mohanty, Department of English, GLA University, Mathura, Uttar Pradesh
 3. Prof. K. S. Nagaraja (Former Head, Dept. of Linguistics, Deccan College, Pune), Ramakrishna Nagara, Mysuru, Karnataka
 4. Prof. Ajit Kumar Baishya, Dept. of Linguistics, Assam University, Silchar, Assam
 5. Prof. Girish Nath Jha, Centre for Sanskrit Studies, JNU, New Delhi
logo