logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
ଭାରତୀୟଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ
Bharatavani

ବିତ୍ତ ସମିତି

  1. ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍ଥାନ, ମହୀଶୁରୁ
  2. ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ(ଭାଷା), ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
  3. ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବିତ୍ତ, ଏକୀକୃତ ବିତ୍ତ ପ୍ରଭାଗ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

वित्तीय समिति

  1. निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू
  2. उप सचिव (भाषा), शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
  3. निदेशक, वित्त, एकीकृत वित्त ब्यूरो, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

Financial Committee

  1. Director, CIIL, Mysuru
  2. Deputy Secretary (L), MOE, New Delhi
  3. Director – Finance, Integrated Finance Bureau, MOE, New Delhi
logo