logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतीय भाषाहरूकोमाध्यमद्वाराज्ञान
Bharatavani

भारतवाणी परियोजना

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान

मानसगङ्गोत्री, हुनसूर मार्ग, मैसूर 570006

दूरवाणी : +९१-८२१-२५१५८२० (निर्देशक)

स्वागत-कक्ष (रिसेप्सन)/ PABX : +91-821-2345000

फ्याक्स् : +91-821-2515032(कार्यालय)

ईमेल : bharatavaniproject@gmail.com

Our location:

logo