logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतीय भाषा वतीन ज्ञान
Bharatavani

भारतवाणी प्रकल्प

भारतीय भाशा संस्थान (सीआयआयएल)

मानसागंगोत्री, हुंसूर रोड, मैसुरू-570006.

टेलिफोनः+91-821-2515820 (निदेशक)

येवकार-कक्ष /PABX : +91-821-2345000

फॅक्स: +91-821-2515032 (कचेरी)

प्रकल्पाची ई-मेलः bharatavaniproject@gmail.com

Our location:

logo