भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF COMMERCE (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< previous123456Next >

W.B.S. (without benefit of salvage)

ନିସ୍ତାରଣ-ଲାଭ ରହିତ

wage scale

ମଜୁରୀ ହାର ବ୍ୟାପ୍ତି

wager

ପଣ, ବାଜି

wagering contract

ବାଜି ଚୁକ୍ତି

wages account

ମଜୁରୀ ହିସାବ

wages book

ମଜୁରୀ ବହି

wagon jobber (truck wholesaler)

ୱାଗନ ବିତରକ

waiting room

ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ

waiver clause

ପରିତ୍ୟାଗ-ଧାରା

waiver of premium

ପ୍ରିମିୟମ ପରିତ୍ୟାଗ

walkie-talkie

କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ଵିମୁଖୀ ବେତାରଯନ୍ତ୍ର

war and aviation risk

ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିମାନ ବହନ ସଙ୍କଟ

war risk clause

ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟଧାରା

warehouse

ପଣ୍ୟାଗାର, ମାଲଗୋଦାମ, ଭଣ୍ଡାର

warehouse receipt

ପଣ୍ୟାଗାର ରସିଦ୍‌

warehouse to wherehouse clause

ପଣ୍ୟାଗାର ଠାରୁ ପଣ୍ୟାଗାର ଧାରା

warehouser (=warehouseman)

ପଣ୍ୟାଗାର ମାଲିକ୍‌

warehousing charge

ପଣ୍ୟାଗାର ଭଡ଼ା, ପଣ୍ୟାଗାର ପ୍ରଭାର

warehousing port

ପଣ୍ୟାଗାର ବନ୍ଦର

warning bell

ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି
< previous123456Next >

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App