logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतीय भाषांमधून ज्ञान
Bharatavani

Kumbarike Vrutti Padakosha (Marathi-Kannada)

धूराड
ಧೂರಾಡ
ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಗೆ

चूल
ಚೂಲ
ಅಡುಗೆ ಒಲೆ

किंकाळ
ಕಿಂಕಾಳ
ಅಡಕಲು ಗಡಿಗೆ

नक्षिजे मडके
ನಕ್ಷಿಜೆ ಮಡಕೆ
ಅಲಂಕಾರಗಡಿಗೆ

आवा
ಆವಾ
ಆವಿಗೆ

राख
ರಾಖ
ಆವಿಗೆ ಬೂದಿ

आवाच जळस
ಆವಾಚ ಜಳಸ
ಆವಿಗೆ ಸುಡುವುದು

सुग्गड
ಸುಗ್ಗಡ
ಐರಾಣಿ ಗಡಿಗೆ

बॊळकि
ಬೋಳಕಿ
ಕುಡಿಕಿ

कुंभार
ಕುಂಭಾರ
ಕುಂಬಾರ


logo